טיב שטח

 

 ?  ?  ?  ?
#3  #80  50  —
#4  #150  30-35  0.76-0.89
#5  #180  20-25  0.50-0.65
#6  #240  15-20  0.375-0.50
#7  #320  8-12  0.20-0.30
#8  #400  4-8*  0.10-0.20

*  4-8 ניתן להשגה רק באלקטרופוליש.

איפיון טיפוסי לכלי גרנולציה :

נירוסטה 316L

גימור פני שטח לאזורים הבאים במגע עם המוצר הוא  Ra 0,3 μm  ליטוש ראי.

שטחים חיצוניים מלוטשים 1,2 μm + פסיבציה.

כל תפרי הליטוש הבאים במגע עם המוצר או נמצאים במקום גלוי לעיין  צריכים להיות בריתוך מלא ובטיב שטח כמוגדר לאזורי מגע במוצר (Ra 0,3 μm)